Posted on

Sự khác nhau giữa Băng Keo 3M 764 và 3M 471 dán nền

Băng keo dán nền 1 mặt 3M

Có khá nhiều câu hỏi thắc mắc được gửi về cho 3M AnDong là cùng sản phẩm băng keo dán nền 1 mặt 3M mà xuất hiện 2 mã hàng là 3M 7643M 471. Vậy 2 mã hàng băng keo này có gì khác biệt.

Băng keo dán nền 1 mặt 3M

3M AnDong xin đưa ra một số đặc điểm khác biệt của 2 mã hàng Băng keo 1 mặt dán nền 3M 764 và 3M 471

– 3M 764 được sản xuất tại công ty 3M Đài Loan (Vẫn là nhà máy của 3M nhưng tại Đài Loan) còn 3M 471 được sản xuất tại 3M Mỹ

– 3M 764 được đóng cuốn bằng core giấy (hiện tại có cả core nhựa) còn 3M 471 cuốn bằng core nhựa

– Giá thành của 3M 471 cao hơn nhiều so với giá của 3M 764. Khả năng bám dính của 3M 471 tốt hơn 3M 764